Language Switcher

Projekt wspiera Ambasada Polska na Litwie, Łotwie i Estonii

Projekt wspiera Ambasada Polska na Litwie,
Łotwie i Estonii

O nas

RW consulting – to pojęcie dość szerokie. Dowolna pomoc klientowi w rozwiązywaniu problemów pojawiających się podczas jego działalności, ma prawo nazywać się konsultingiem.  Pojęciu „konsulting” każdy dodaje różne znaczenie, w zależności od praktycznego kierunku działalności.

Istota naszego konsultingu polega na pomocy klientowi w zwiększaniu efektywności jego działalności drogą udzielenia informacji i  rekomendacji, a także poprzez zaoferowanie swoich usług, by osiągnąć wytyczone cele.

Świadczymy usługi wyszukiwania partnerów biznesowych na terytorium Rosji i Państw Bałtyckich.

Gwarantujemy Państwu prowadzenie negocjacji na wysokim poziomie i obronę interesów Państwa firmy z należytą dbałością.

Główna zaleta współpracy z nami polega na zwiększeniu jakości pracy i zmniejszeniu nakładów na oddział sprzedaży:

  • stworzenie bazy potencjalnych klientów;
  • współpraca z potencjalnymi klientami, dotarcie do głównych pracowników, którzy są osobami decyzyjnymi;
  • profesjonalne przeprowadzanie spotkań – prezentacja produktu;
  • omawianie warunków kontraktu, obrona interesów zamawiającego;
  • zawieranie kontraktów.

 

 

Weather pl