Language Switcher

Projektu atbalsta Polijas vēstniecība Latvijā, Lietuvā un Igaunijā (3)

Projektu atbalsta Polijas vēstniecība Latvijā, Lietuvā un Igaunijā

u2 (2)

Nextend Accordion Menu V9 (lt)

Par mums

RW consulting – jēdziens diezgan plašs. Tas ir jebkāda palīdzība klientam, risinot problēmas, kuras rodas klienta darbības rezultātā, var būt nodēvēta par konsaltingu. Jēdzienā „konsaltings” katrs ieliek dažādu sapratni, saskaņā ar praktisko darbības virzienu.

Mūsu konsaltinga  būtība ir - palīdzēt klientam uzlabot  to darbības efektivitāti,  sniedzot informāciju un rekomendācijas, kā arī sniegt pakalpojumus  uzstādīto mērķu sasniegšanai.

Mēs sniedzam pakalpojumus, kuri  veicina biznesa kontaktu nodibināšanu  ar Polijas uzņēmējiem.

Mēs varam garantēt  Jums pārrunu veikšanu  augstākā  līmenī  un  jūsu uzņēmuma interešu aizstāvēšanu uz visiem  100%.

Galvenā priekšrocība, strādājot ar mums, ir kvalitatīvāka un lētāka  pārdošanas vai iepirkšanas nodaļu funkciju izpilde:

  •  potenciālo klientu datu bāzes izveidošana;
  •  sadarbība ar potenciāliem klientiem, piekļuve vadošam personālam, kas atbild  par lēmumu pieņēmšanu;
  •  profesionālo tikšanos organizēšana - produktu prezentācija;
  •  līgumu nosacijumu apspriešana, klientu interešu aizstāvība;
  •  līgumu noslēgšana;
  •  pasūtījumu veidošana, nosūtāmo  preču dokumentālā kontrole.

 

Weather lv